Czyste surowce

 

  • Brak szkodliwych metali ciężkich takich jak cynk, kadm albo ołów, które mogą być szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla środowiska naturalnego.
  • Regularna kontrola dostawców pod kątem certyfikatów jakości i ochrony środowiska.

 

 

Efektywne wykorzystanie energii

 

  • Efektywne oszczędzanie energii i materiałów.
  • Redukcja odpadów.
  • Przetwarzanie odpadów.

 

 

Odpowiedzialność w procesie produkcyjnym

 

  • Wdrożenie wydajnego procesu produkcji.
  • Brak generowania ścieków na każdym etapie procesu produkcyjnego.

 

 

Mniej CO₂

 

  • Do ogrzania naszych budynków stosujemy paliwo ekologiczne jakim jest gazem ziemnym.
  • Biorąc udział w programie Clean Advantage, ograniczyliśmy ślad węglowy swojej firmy, kompensując do 30,443,76 kg CO2 w 2023 r.