Embossing Labels

Etykiety z tworzyw sztucznych z moletem ułatwiającym ich separację oraz z informacją wypukłą

W wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, obejmującego wdrożenie nowej technologii produkcji, do naszej oferty wprowadziliśmy nowe innowacyjne produkty, w postaci etykiet iml z moletem ułatwiającym separację przy ich aplikacji do form wtryskowych oraz platynki pet z naniesioną informacją wypukłą.

Etykiety dzięki delikatnej deformacji powierzchni uzyskanej równolegle z drukiem są skutecznie od siebie zdystansowane. Co znacznie ułatwia ich separację w procesie wtrysku. Jednocześnie po procesie obróbki termicznej, jaka zachodzi w formie wtryskarskiej, efekt zniekształceń znika bez śladu i nie ma żadnego wpływu na czytelność etykiety w jej dalszym użytkowaniu.

Ponadto oferowane platynki mogą mieć trwale naniesioną na powierzchnię informację wypukłą (pismo Braille’a lub jakąkolwiek inną informację oczekiwaną przez klienta).

Należy zaznaczyć, iż niniejszy produkt spełnia wszelkie wymogi prawne dotyczące opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Pragniemy podkreślić cechy innowacyjne oferowanych przez nas etykiet, tj.:

– możliwość zawarcia informacji wypukłej na etykiecie (np. pismo Braille’a)

– łatwość separacji etykiet w procesie produkcji opakowania

– obniżenie zużycia surowca przez producentów opakowań (klientów)

– wyeliminowanie tworzywa w formie pudru drukarskiego w końcowym produkcie

– możliwość całkowitego przetworzenia w procesie recyclingu.

 

Ponadto zapewniamy:

– gwarancję bezpieczeństwa produktu np. spożywczego

– szczelność etykiety wierzchniej

– wysokie walory użytkowe (łatwość zerwania)

– wysokie walory estetyczne (wierne odwzorowanie barw i wzoru)

– czytelność etykiety

Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania moletowanych etykiet z tworzyw sztucznych”, nr projektu POIR.03.02.02-00-1666/18, w ramach realizacji projektu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.